Integraatiopohjaiset automaatiot Efecten pilvestä

Tunnisteet: Enterprise Service Management

HiQ ja Efecte Oy ovat sopineet Euroopan laajuisen teknologiayhteistyön aloittamisesta, joka mahdollistaa Efecten palvelunhallinta-asiakkaille tehokkaan ja realiaikaisen kyvyn integroitua lähes mihin tahansa teknologiaan. Yhteistyöhön pohjautuva Efecte Integration Service –palvelu on saatavissa Efecten pilvestä tai asiakkaan omassa konesalissa.

Efecten palvelunhallinta-asiakkaiden käyttämien järjestelmien välinen tiedonvälityskyvykkyys virtaviivaistuu merkittävästi. HiQ FRENDS integraatioalustan tuomat ominaisuudet mahdollistavat asiakkaille nopean, varman ja tuotteistetun tavan liittää kolmannen osapuolen järjestelmiä ja kumppaneiden prosesseja Efecte Edge -palveluhallinnan ratkaisuun. Yhteistyön tuloksena uusi palvelu tarjoaa kustannustehokkaan ja muutosherkän tavan visualisoida ja monitoroida palveluintegraatioiden informaatio- ja prosessivirtoja.

”Point to Point” integraatioiden aika on ohi. Efecte haluaa kehittää ja tuoda markkinoille palveluhallintaasiakkaillensa nopeasti käyttöön otettavia ja kustannustehokkaita teknologia-adaptereita. Nämä mahdollistavat erilaisia automaatioita, jotka merkittävästi lisäävät asiakkaan kokemaa kokonaisarvoa palvelunhallinnassa. Esimerkiksi kumppanien väliset prosessiautomaatiot ja niiden merkitys liiketoiminnalle kasvaa huimaa vauhtia palvelunhallinnassa” , toteaa Johannes Niemi Efecteltä.

”FRENDS -integraatioalusta on saatavilla pilvipalveluna, konesaliratkaisuna tai hybridinä eli niiden yhdistelmänä. Useat organisaatiot ovat vielä siirtymävaiheessa palvelinympäristöistä pilveen tai haluavat pitää osan järjestelmistään konesaliympäristössä”, kertoo Asmo Urpilainen HiQ:lta.

 

Lisätietoja 

Jukka Rautio, toimitusjohtaja, HiQ Finland
puh: 040 - 827 1142, sähköposti: jukka.rautio@hiq.fi
www.hiqfinland.fi

Sakari Suhonen, toimitusjohtaja, Efecte Oy
Puh: 050- 384 3576, sähköposti: sakari.suhonen@efecte.com
www.efecte.com

 

HiQ parantaa maailmaa yksinkertaistamalla ja parantamalla ihmisten arkea teknologian avulla. Olemme oikea kumppani organisaatioille, jotka haluavat saada aikaan merkityksellisiä tuloksia digitaalisessa maailmassa. HiQ:lla työskentelee 1600 asiantuntijaa neljässä eri maassa. Yritys on perustettu 1995 ja sen osake on noteerattu Tukholman pörssissä keskisuurten yritysten listalla (Nasdaq Stockholm Mid Cap). Lisätietoa www.hiqfinland.fi

Ohjelmistoyhtiö Efecte kehittää pilvipohjaisia IT-palveluhallinnan ohjelmistoja, helppokäyttöistä itsepalvelukanavaa organisaatioiden toiminnan ja palveluiden tuottamisen tehostamiseksi sekä Efecte Identity –nimistä käyttöoikeuksien- ja identiteetinhallintaohjelmistoa. Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Tarjoamme ohjelmistomme palveluna pilviympäristöstä sekä kumppaniverkostomme kautta. Yhtiö on perustettu 1998, pääkonttorimme sijaitsee Espoossa. www.efecte.com

 

Efecte

Kirjoittanut Efecte