Usko, toivo vai hallitut identiteetit - minkä varaan rakennat digistrategiaasi?

023_efecte_5_9_2019

Nykypäivän organisaatiot toimivat kiihtyvällä tahdilla digitalisoituvassa maailmassa, jossa kaikkea voi ostaa – ja lähes kaikkea tulee myös tarjota – sähköisenä palveluna. Yritysten tietoverkkoihin kytkeytyy kasvava määrä alihankkijoita, osa-aikaisia työntekijöitä konsultteja ja asioiden internetin myötä myös laitteita. Jotta liiketoiminta olisi turvattua ja toiminta säännösten mukaista myös tässä uudessa toimintaympäristössä, on yhä tärkeämpää tietää kenellä ja millä on pääsyoikeuksia yrityksen digitaalisiin palveluihin ja resursseihin.

Efecten identiteetinhallintaratkaisujen liiketoimintajohtaja Milla Kuosmanen uskoo, että suurimmalla osalla yrityksistä on vielä paljon voitettavaa siinä, kuinka identiteettien hallinnalla tuetaan digitalisaatiokehitystä. Parannettavaa on niin lainmukaisuudessa, auditoitavuudessa, automatisoinneissa kuin tietojen oikeellisuudessakin.

Identiteettien hallinan digitalisointi on ensisijaisesti organisaation toimintakulttuurin ja -mallien muutosta.” Milla Kuosmanen, Efecte

Tavoitetilassa yrityksen sisäisten ja ulkoisten identiteettien hallinta tapahtuu keskitetysti, automatisoidusti ja ajantasaisesti. Organisaatiolla on jatkuva ja jäljitettävä tieto kuka pääsyoikeuksia on antanut, kenelle, milloin ja mistä syystä. Muutosnopeuden kiihtyessä on lisäksi tärkeää rakentaa prosessit ja automaatiot siten, että ne pystyvät mukautumaan niin organisaation sisäisiin kuin sen ulkopuoleltakin tuleviin uusiin vaatimuksiin.

Usko ja toivo ovat digimatkalla tärkeitä kumppaneita. Niiden avulla kasvatetaan ja ylläpidetään organisaation muutoshalukkuutta ja nostatetaan innostusta. Pääsyä kriittisiin resursseihin tai tietoon ei kuitenkaan pelkän uskon tai toivon pohjalta kannattaisi jakaa. Niiden sijaan onnistuneen digistrategian vankkana peruskivenä toimii huolellisesti määritelty identiteettien hallinta.

Kuinka digimurros pohjustetaan onnistuneella identiteetinhallinnalla:

  • Hallitse muutosta ihmisten ja prosessien näkökulmasta - identiteettien hallinnan digitalisointi on ensisijaisesti organisaation toimintakulttuurin ja -mallien muutosta. Tekninen järjestelmä tarvitaan prosessien automatisointiin ja raportointiin, mutta sen osuus kehitystyössä tulisi olla enemmän tukeva kuin ohjaava.
  • Valitse sopiva kumppani – Kumppanin kanssa kasvatetaan ymmärrys yrityksen käyttötarpeista ja käännetään se tekniselle kielelle toimivaksi kokonaisuudeksi. Hyvän kumppanin laaja kokemus vastaavista hankkeista auttaa viemään muutoksen läpi tehokkaasti ja kivuttomasti.
  • Vaiheista kehitystyö - Identiteetinhallinnan digitalisointi on matka, joka on järkevä jakaa asteittain eteneviin kokonaisuuksiin.

Jos organisaatiossa on jo käytössä vuosia kehitetty KVH-järjestelmä, mutta syystä tai toisesta järjestelmä on tarpeen vaihtaa, on tilanne toki erilainen kuin ensikertalaisilla. Tällöin organisaatiossa tavoitellaankin jo unelmaa, eli ”täydellistä” käyttövaltuushallintaa. Toimitusprojektista tulee väistämättä haastava ja pitkä. Silloin onkin erittäin tärkeää, että projektin suunnitteluun käytetään riittävästi aikaa. Tehdään joustavat muutoskäytännöt, selkeät vastuunrajaukset ja ennen kaikkea tarkennetaan yhdessä määrittelyt, jotta jo projektin alkuvaiheessa saadaan esille mahdolliset haasteet, riskit ja muutostarpeet. Projektinhallinta, aikataulutus ja ohjausryhmä toiminta nousevat näissä projekteissa avainasemaan.

 

Lue lisää Efecten identiteettien- ja pääsynhallinnan ratkaisuista. 

Milla Kuosmanen

Kirjoittanut Milla Kuosmanen

Senior Service Management Advisor @Efecte. Focuses on ensuring customer success and added value with Efecte’s services and products.