Efecte Blog | ai

Titta även in på vår engelska blogg. Där hittar du mer användbara, branschrelaterade inlägg.

Tags: Events, IT Service Management, AI

5 viktiga lärdomar från IT-support i fokus »

IT-support står inför dramatiska förändringar. Både på kort och lång sikt. Somligt är drivet av teknik, annat av användares beteenden och förväntningar....

Read More »