Kommer digitalisering och användarupplevelser bli än viktigare för din Identity Access Management?

Tags: Identity and Access Management

IAM_hanterar_åtkomsträttigheter

Pandemin under det senaste året har inneburit ett påskyndande av digitaliseringsprocesser för många företag och organisationer, och vi har inte sett slutet av de mer långsiktiga effekter och möjligheter som denna ökade digitalisering medför.

Anställda arbetar hemifrån i en högre utsträckning än vi tidigare skådat, vilket har gjort det viktigare än någonsin att som företag ha koll på vilka som har åtkomsträttigheter till vad, hur och varifrån.

Samtidigt ökar hela tiden både informationsflöden och datamängder. Som IT-ansvarig möter man inte sällan i en strid ström av information som måste hanteras. Företag och deras anställda sitter på ett ökat antal enhetstyper, som medför olika typer av krav på ditt identitetshanteringssystemen.

Ingen statisk lösning
Identity Access Management (IAM) är inte bara ett engångsprojekt utan något som hela tiden måste uppdateras och förändras i takt med att organisationen växer och utvecklas. En idealisk IAM-lösning är byggd med kundernas behov i åtanke för att kunna hantera, följa och utveckla alla processer kring identitetshantering och åtkomst i ett och samma system, på ett centraliserat och automatiserat sätt. Organisationen får kontinuerlig och spårbar information om vem som har beviljat åtkomsträttigheter, till vem, när och av vilken anledning.

De system man har på plats måste kunna hantera en allt rörligare arbetsmarknad med föränderliga arbetsroller och fler externa konsulter i arbetsstyrkan, GDPR och nya krav på skydd av identiteter samt ökade digitala förväntningar och vanor hos användarna.

Dagens lagstiftning om personlig information och identitetshantering gör att det måste vara enkelt att identifiera vilka uppgifter som lagras, var de lagras och hur. Självbetjäningsportaler gör det enkelt för användarna att hantera och begära ut sådan information. Användarna måste också enkelt kunna begära begränsningar i vilken information som lagras och att information raderas om de så önskar. Dagens avancerade IAM-system hämtar automatiskt den här typen av uppgifter – och gör det utan att mänskliga mellanhänder behöver involveras, vilket förbättrar säkerheten.

Agil hantering
Ett välfungerande IAM-system måste uppfylla de viktigaste kraven som detta medför samtidigt som det ska vara lätt att använda, kostnadseffektivt och förbättra produktiviteten – utan att kompromissa på säkerheten och minimera riskerna för mänskliga misstag eller felanvändning. Anställda behöver snabb, säker åtkomst till data, applikationer, lösenordsskyddade konton och otaliga andra resurser varje dag. IT-avdelningen måste i sin tur kunna se till att rätt anställda har tillgång till dessa resurser samtidigt som de använder lämpliga säkerhetsprotokoll för att minska risken för dataintrång och cyberattacker.

Eftersom nya arbetsprocesserna och digitala strategier medför ett alltmer snabbrörligt och föränderligt arbetssätt är det också viktigt att bygga processer och automatiseringar som är anpassningsbara till nya krav både inom och utanför organisationen. Molnbaserade lösningar kommer med en rad fördelar och har inte minst gjort att IAM-systemen blivit lättare att implementera. Som organisation kan ni köpa säkra och uppdaterade IAM-tjänster utan att behöva hantera och underhålla er egen infrastruktur. Fördelen är också att lösningarna kan implementeras gradvis, i takt med att er verksamhet växer.

Så, vad är då viktigt att tänka på för att lyckas med sin Identity Access Managment?
Vi har definierat tre olika frågor att måste besvara, som sätter användarna i fokus:

  1. Hur ser min företagskultur ut?
    De applikationer som dina anställda använder på jobbet måste vara lika enkla att hantera som de appar de använder på fritiden. Om de anställda inte kan eller vill använda systemet, kommer de nya processerna inte komma till nytta och din investering att gå till spillo. Det är bättre att ta sig an ett nytt system ur ett människo- och processperspektiv, där lika mycket vikt läggs på att tekniken är säker som att den funkar med verksamhetskulturen och utgör ett stöd för användarna. 
  1. Vilka är användarna?
    Traditionellt har IAM främst fokuserat på att hantera och tillhandahålla åtkomst för anställda. Men i takt med ökad outsourcing har behovet av att skapa en konsekvent användarupplevelse över flera kanaler blivit allt viktigare, och företag måste kunna tillhandahålla smart och säker åtkomst för både kunder och partners. Ett bra IAM-system gör det enkelt att både ge tillgång till och avsluta användare på ett smidigt sätt.

  2. Ska lösningen kunna hantera alla typer av enheter?
    När allt fler anställda arbetar utanför kontoret vill de också kunna använda sina egen privata surfplattor, datorer eller smartphones, utöver den utrustning företaget tillhandahåller. Det är därför det är viktigt att välja en IAM-lösning som säkerställer att användarna har säker åtkomst till alla anslutna system och applikationer oavsett vilken enhet arbetar från. Din IAM-lösning bör kunna möjliggöra säkra åtkomster till systemen inte bara på applikationsnivå utan också beroende på användartyp, plats och vilken enhet som används. Du kan sedan bestämma om användaren ska komma åt en viss applikation automatiskt eller bör verifiera sig genom en extra autentiseringsfaktor.

 

För mer om IAM - läs vår guide

 

Efecte

Written by Efecte

Join the mailing list! Get product updates and expert articles.

Titta även in på vår engelska blogg. Där hittar du mer användbara, branschrelaterade inlägg.