De 5 bästa skälen att skapa en effektiv agil verksamhet

Tags: Agile

Först av allt, låt oss börja med att konstatera att många verksamhetsprocesser kan göra det mer eller mindre omöjligt att införa agila metoder. Ett företag som inte är villigt att tillhandahålla rätt personal eller resurser gör det svårt för ett agilt team att nå sina mål. På samma sätt kan utvecklingen saktas ner dramatiskt om företagspraxis inte tillåter agila metoder. Det kan ta sig uttryck i långsamma processer för budgetgodkännanden, inblandning från chefsnivå, eller gissningar och förbehåll kring teamets planeringsarbete. Ett agilt team som hamnar i en sådan miljö kommer möta många hinder och begränsas av tillstånd från andra avdelningar.

Var beredd att släppa på tyglarna

En annan viktig intern faktor handlar om de personer som skall ingå i arbetslaget. Det är förstås viktigt att ledarskapet har en agil inställning, men det gäller även de individuella teammedlemmarna. Alla medarbetare måste ha motivation och tilltro till processen. Hur svårt det än kan verka, är det chefens ansvar att förstå vikten av detta – och att identifiera rätt medarbetare både från ett tekniskt och ett mentalt perspektiv.

I ett agilt team är chefens roll att underlätta, inte bestämma. De tillhandahåller rätt personer med de resurser och den arbetsfrihet som de behöver för att utföra sina uppgifter och försvara sig mot faktorer som hotar att bryta ner processen, vare sig dessa är interna (inom teamet) eller externa (inom verksamheten). Dessa är endast några få av de interna och externa förhållanden som du bör tänka på om du överväger att införa agila arbetssätt. Men att fokusera på rätt mental inställning är inte en recept på framgång i sig själv, och inte heller enbart goda arbetsförhållanden. Med andra ord kan du lyckas bra trots dåliga förutsättningar, eller misslyckas i ett ”agilt paradis”. Så vad är egentligen poängen med att gå igenom allt besvär för att bli en agil verksamhet?

5 skäl att skapa en effektiv agil verksamhet

 

1. Förbättrad Resursanvändning

Att arbeta agilt kan bidra till att drastiskt minska användningen av resurser på två viktiga sätt. Först av allt kan du samla alla de individer du behöver till ett gemensamt arbetslag som kan agera och hantera uppgifterna. Därtill kan varje medarbetare själv välja uppgifter istället för att sitta och vänta på att bli tilldelad arbete.

2. Snabbare Leveranser

Olika agila metoder har olika leveranstakt, men en viktig egenskap de har gemensamt är att de ger kunden tillgång till en funktionell version av den aktuella mjukvaran eller lösningen. Detta kan ske med leverans varannan vecka (som inom Scrum) eller som en löpande ström (via Kanban).

3. Anpassning till Förändringar

En agil verksamhet är oslagbar när det handlar om att anpassa sig till förändringar, tack vare dess inbyggda format för samarbete kombinerat med korta arbetscykler. En organisation som arbetar agilt har arbetslag som tillsammans kan enkelt framställa en plan för att tillmötesgå nya krav. Och med nästintill omedelbara leveranscykler kan dessa team påbörja arbetet inom loppet av bara några dagar – om inte på en gång.

4. Tydligare Verksamhetsinriktning

Samarbete går hand i hand med agila arbetssätt, och det handlar inte bara om samarbete inom en avdelning. Ett agilt team bör ha medlemmar från diverse verksamhetsområden för att bidra med insikt och idéer. Med den här typen av korsfunktionella team kan olika avdelningar samlas och även dela med sig av information om pågående arbete till sina kolleger.

5. Gladare Kunder

De flesta kunder älskar två saker: Att bli hörd och att se handling. När vi jobbar agilt lägger vi större vikt vid att lyssna på och samarbeta med kunden, för att bättre förstå deras behov och hur det behovet kan mötas på bästa sätt. Så fort den pågående utvecklingen kan tillföra någon nytta till kundens verksamhet, oavsett hur liten, skall denna implementeras så att kunden får se tydlig handling.

Nöj dig inte förrän alla är nöjda

Med hjälp av agila metoder och idéer kan företag see en enorm ökning av det mervärde de skapar, samtidigt som de kan förbättra sina arbetsmetoder och ofta minska diverse kostnader. Det är därmed inte direkt överraskande att så många är intresserade av att bli en agil verksamhet. Men att vara agil kan också hjälpa till inom två områden som ofta förbises; kundnöjdhet och personaltillfredsställelse. Dessa två områden kan sammankopplas med flera av punkterna ovan, men de förtjänar också att nämnas på egen hand.

En agil verksamhet betjänar sina kunders behov bättre genom att föra dem närmare utvecklingsprocessen. I takt med att kunden får kontinuerliga iterationer, ökar deras tillfredsställse genom att de involveras i processen. För den anställde, å andra sidan, handlar det om en upplevelse där individen får styra sig själv och sina uppgifter, samt arbeta tillsammans med sitt team för att lösa problem. Genom att låta den anställde ta del av beslutsprocessen och driva fram egna förändringar, får denne uppleva att de har en röst och kan bidra med något viktigt.

Men nu till den riktiga frågan: Är du övertygad om fördelarna med en agil verksamhet ännu?

 

Vill du veta mer? För en komplett introduktion till agila metoder, ladda ner vår e-bok (eng) genom att klicka på bilden nedan:

Agility made easy: introduction into agile

 

 

Patrick Thurman

Written by Patrick Thurman

I am the Product Marketing Manager at Efecte and have a passion for identifying and experimenting with new project and management concepts, strategies, and technologies.

Join the mailing list! Get product updates and expert articles.

Titta även in på vår engelska blogg. Där hittar du mer användbara, branschrelaterade inlägg.