Efecte hjälper stora svenska kunder med GDPR-utmaningen

Tags: GDPR, Press releases, IT Service Management

Efecte Plc:s internationella affärer får mer dynamik i Sverige, tack vare att företaget ingår avtal med en svensk leverantör av lösningar och tjänster för Human Resources (HR). Kunden vill stödja sin egen snabba tillväxt med hjälp av Efectes flexibla och skalbara, molnbaserade lösning för hantering av företagstjänster.

“Det är fortfarande en utmaning för många europeiska organisationer att effektivt hantera arbetet inom olika avdelningar och uppfylla kraven i den kommande allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår Efecte Edge Platform är den enda lösningen för hantering av företagstjänster, med inbyggd identitetshantering, vilket var en viktig sak för den här kunden”, säger Efecte PLc:s verkställande direktör Sakari Suhonen.

Lösningen hjälper med samordningen av uppgifter och ansvar för olika avdelningar och anställda inom kundens organisation. Kundens målsättning är att införa lösningen för samtliga anställda under år 2018.

“Vi har åtagit oss att förenkla den komplicerade IT-världen för våra europeiska kunder. I detta fall kommer Efectes lösning att förenkla administrationen av incidenter och serviceförfrågningar. Plattformen kommer också att användas inom projektledning, till exempel vid onboardingen en ny kund”, fortsätter Suhonen.

Efectes portfölj består av molnbaserade lösningar för IT-servicehantering, hantering av företagstjänster, identitets- och åtkomsthantering samt produktrelaterade tjänster. Efecte har verksamhet i Finland, Sverige, Danmark och Tyskland.

Ytterligare information:

Stefan Blom
Landschef, Sverige
Efecte Ab
stefan.blom@efecte.se
+46 70 261 85 83

Efecte

Written by Efecte

Join the mailing list! Get product updates and expert articles.

Läs mer artiklar på engelska.