EFECTE introducerar en KANBAN-tavla som vet hur din verksamhet styrs

Tags: Press releases, Service Management, Efecte, Agile

Efecte Kanban Board Stack 500px

Esbo, 18 november 2019 - Efecte är den första IT-leverantören som utökar sin tjänstehanteringslösning med en Kanban-tavla som har inbyggda arbetsflödesautomationer. Efectes nya Kanban-funktion möjliggör effektivare hantering av samtliga verksamhetsprocesser - såväl inom IT-avdelningen som utanför den, inom HR, ekonomi och facility management. Organisationer som nyttjar Efecte kan nu strukturera alla sina tjänsteprocesser enligt erkända Kanban principer, och hantera uppgifter mer flexibelt. Automatiserade arbetsflöden kan startas genom att enkelt flytta kort mellan kolumner eller positioner i Kanban-tavlan. Verktyget hjälper även organisationer att förbättra insynen i verksamheten och snabbare anpassa sig till förändrade behov och kundkrav.                 

Kanban-tavlan är tillgänglig från och med idag, och kan användas av alla Efecte-kunder utan någon extra kostnad.

"Vi på Efecte anser att digitaliseringen bör sträcka sig till alla externa och interna företagstjänster. Därför utvecklade vi en Kanban tavla som fungerar för alla typer av team, alla processer och arbetsflöden", konstaterar Peter Schneider, Chief Product Officer på Efecte.

Efectes Kanban-tavla

Efectes Kanban-tavla fungerar som alla Kanban-verktyg: En uppgift flyttas i form av ett kort från vänster (Att göra) till höger (Gjort) och passerar genom olika processfaser. Den ansvariga säkerställer att all nödvändig information har fyllts i och flyttar via dra-och-släpp kortet till nästa position. Baserat på deras roller inom organisationen, kan användare gå med i befintliga Kanban-tavlor eller skapa och dela sina egna. Tack vare den djupa integrationen i Efecte-plattformen kan fördefinierade arbetsflöden användas - och avsändarna av en uppgift kan t.ex. ta emot automatiska aviseringar via en fördefinierad kommunikationskanal. Åtgärder som interna kontroller eller godkännanden kan också utföras automatiskt i bakgrunden. Automatiseringen leder till betydligt snabbare behandling av incidenter och serviceförfrågningar. Med hjälp av Kanban-tavlan får organisationer även en tydlig överblick av verksamheten, dess uppnådda servicenivåer och till och med teamens arbetsbelastning.

Efeces plattform för tjänstehantering

Med Efecte-plattformen kan organisationer hantera och automatisera alla typer av interna och extena tjänster och processer. Dessa inkluderar klassiska arbetsflöden för IT-tjänster, men också processer för personalresurser (HR), anläggningshantering, kontrakthantering och många fler. Kunder kan flexibel anpassa programvaran till individuella behov utan kunskap om programmering. De kan också själva bestämma om de ska använda lösningen i Efecte-molnet eller i sitt eget privata moln. Efectes lösning stöder de senaste ITIL 4-riktlinjerna, och därmed även IT-branschens bästa praxis.

För mer info:

Peter Schneider 
Chief Product Officer 
Efecte Plc 
peter.schneider@efecte.com 
+358 40 8382867  

Om Efecte

Efecte är ett Finlands-baserat företag som erbjuder molnbaserade lösningar och konsulttjänster för Service Management. Med Efectes mjukvara kan verksamheter effektivt hantera såväl interna som externa tjänster inom IT, HR, ekonomi och kundtjänst. Efecte är en ledande mjukvaruleverantörer i sin nisch för medelstora verksamheter i Finland och i de nordiska länderna. Företaget grundades 1988 och är noterat på Nasdaq First North i Helsingfors. Efecte har verksamhet i Finland Sverige, Danmark och Tyskland. www.efecte.com 

 

Efecte

Written by Efecte

Join the mailing list! Get product updates and expert articles.

Läs mer artiklar på engelska.