Högt engagemang när Efectes svenska användarförening startade

Den 20 oktober hölls det första mötet i Efectes svenska användarförening. Det skedde i samband med Efecte Tech Days och lockade ett 20-tal kunder. Johan Wedin, it-chef på Technical support hos koncernens BillerudKorsnäs, är en av initiativtagarna och den som bjudit in till detta första möte. Han är påtagligt nöjd över det stora intresset och engagemanget från deltagarna.

– Det märktes att det här är något som många av Efectes kunder har efterfrågat, berättar han.

 

Hur ser behovet av en användarförening ut?

– Det är två delar. Dels handlar det om att kunna bidra till att anpassa Efectes lösningar utifrån våra gemensamma behov. Exempelvis utvecklade vi nyligen Financial management-delen tillsammans med Efecte. Om vi hade haft en användarförening hade vi kanske kunnat anpassa lösningen också med hänsyn till andra kunders behov, förklarar Johan.

– Den andra delen handlar helt enkelt om att vi vill ha ett forum där vi kan lära av varandra, och slippa återuppfinna hjulet.

 

Efecte Tech Days - Pär Persson, Stena IT

 

Även om detta första möte främst skulle handla om formerna för föreningen och hur de skulle arbeta var många på hugget med att börja dela med sig av sina erfarenheter och tips. Pär Persson, ansvarig för Efecte-plattformen på Stena IT – en av Efectes första svenska kunder – uppskattar verkligen att föreningen nu har startat.

– Och redan idag dök det upp flera idéer, bland annat ett förslag om webbaserad utbildning för användare, berättar han.

 

Varför behövs föreningen?

– Tillsammans blir man ju starkare. Det här ger oss en större chans att påverka utvecklingen och även om Efectes lösningar är bra finns det förstås områden som kan förbättras, konstaterar han.

Daniel Sandfeldt, en annan av deltagarna, arbetar med HR på Eltel Networks. Han är till skillnad från Pär tämligen ny inom Efecte-världen och ser föreningen som en bra chans att lära sig mer om systemet.

– Vi använder Efecte inte bara för it-support, som jag tror att de flesta andra här gör, utan för hela vår HR-process och kan nog dela med oss en hel del kring hur vi utnyttjar lösningarna.

 

Efecte Tech Days - Lena Jurland, Wurth

 

På plats fanns också Lena Jurland på Würth Svenska AB. De är också en tämligen ny kund och Lena är projektledare för den pågående implementeringen av Efecte. Hon beskriver användarföreningen som ”värsta godisburken”.

– Vi är en ganska liten it-avdelning, men med behov av att växa. Då är det extremt värdefullt att få höra hur andra gör och hur de utnyttjar Efecte, säger hon.

Lena har redan fått mycket bra idéer och tips och ser också stora möjligheter att tillsammans kunna vara med och påverka utvecklingen genom föreningen.

– Ibland tänker ju leverantörer på ett sätt och vi företag på ett annat. Därför tror jag det är bra att vi går ihop i en här föreningen både för att lära av varandra och för att bli en tydligare röst mot Efecte, säger hon.

Efectes Sverige-chef Krister Olsson uppskattar att man nu fått en svensk användarförening. Det är oerhört värdefullt eftersom kundkontakten är en avgörande del i Efectes sätt att bedriva utveckling.

– Det är den viktigaste källan till information vi kan få. Vi testkör förstås våra produkter men det är ju i praktiken som det visar sig hur väl det verkligen fungerar.

Han konstaterar också att användarföreningen är ett sätt att bygga Efectes varumärke och fortsätta att driva den kraftiga tillväxt som nu sker på den svenska marknaden.

Johan Wedin understryker vikten av att användarföreningen inte är för starkt knuten till Efecte. Det ska finns utrymme för att diskutera sådant som man kanske inte vill att leverantören ska höra eller känna till.

Föreningen kommer att arrangera fyra möten per år. Men Johan påpekar att ju mer de lär känna varandra desto mindre kanske behovet av fysiska möten blir.

– Men vi börjar med fyra möten och vi har redan bokat det nästa, som kommer att ske i januari nästa år.

Efecte

Written by Efecte

Join the mailing list! Get product updates and expert articles.

Titta även in på vår engelska blogg. Där hittar du mer användbara, branschrelaterade inlägg.