Efecte Blog

bg-news-v2.png

Miksi automatisoida IAM? IT:n 5 turhaa tehtävää pääsynhallinnassa

Posted by Jukka Papinaho on Jun 28, 2017 3:48:38 PM

Mitä enemmän organisaatiolla on käytössä sovelluksia ja niissä käyttäjiä, sitä enemmän sovelluspalveluissa ja -arkkitehtuurissa tapahtuu myös IAM-transaktioita. Suuri osa IT:tä kuormittavista tiketeistä ovatkin identiteetin- ja pääsynhallinnan(Identity and Access Management, IAM)tehtäviä, jotka ovat kriittisiä töiden suorittamisen kannalta: mm. salasanojen resetoinnit, oikeuksien ja pääsyn myöntämiset sekä muutokset on suoritettava nopeasti, jotta työntekijät voivat käyttää järjestelmiä.

Read More

Topics: Finnish, Identity management, IAM, Self-service, Authentication

Service is not a process. Process is not a service. Organization is not a service.

Posted by Timo Hyvönen on Jun 26, 2017 8:06:00 AM

I came across service level agreement as a concept for the first time only 20 years ago when working for a Telecom operator. Me and my young product manager friend had found an article about how you should agree about target service levels in advance. When I suggested this to our director, he glared at me angrily – “oh that, whatever you do don’t mention that to the customers – they may require us to pay some sanctions”.

 

Read More

Topics: English, Enterprise service management, SLA

Tikkurila is painting a bigger picture with Efecte

Posted by Anna-Mari Karhunen on Jun 23, 2017 8:14:00 AM

Tikkurila is a leading Nordic paint industry professional known for its strong brands, high-quality surface treatment products and expert services. Tikkurila’s largest markets are Sweden, Russia, Finland, Poland and the Baltic countries.

 

Read More

Topics: English, Enterprise service management, Efecte, Customer case

Top 10 You as Enterprise Service Manager Need to Prepare for the GDPR Gap Analysis

Posted by Peter Schneider on Jun 22, 2017 11:44:08 AM

You are a Manager responsible for the for one or many of the applications enabled by your Enterprise Service Management solution. Your enterprise has kicked off the GDPR compliancy gap analysis. What do you need to expect and what is expected from you in this project?

Read More

Topics: English, GDPR, Regulations, Compliancy

Wake up, the easy corporate services are already here – also in pocket-size!

Posted by Johannes Niemi on Jun 21, 2017 11:32:00 AM

During the past ten years, I have tackled multiprovider problems with the clients. Over the years, I have heard a thousand and one agonized stories about how corporate services are spread throughout the organization. The services don't speak a common language, and they are not built to support the organization’s objectives.

Read More

Topics: English, Enterprise service management, Usability, Mobile

Herätys, helpot yrityspalvelut ovat jo täällä – myös taskukoossa!

Posted by Johannes Niemi on Jun 21, 2017 11:25:00 AM

Olen jo kymmenen vuoden ajan ratkonut asiakkaiden kanssa monitoimittajaympäristön problematiikkaa. Vuosien aikana olen kuullut tuhat ja yksi asiakkaan tuskaista tarinaa siitä, miten yrityspalvelut ovat hajallaan ympäri organisaatiota. Palvelut eivät puhu samaa kieltä, eikä niitä aikoinaan ole rakennettu tukemaan organisaation tavoitteita.

Read More

Topics: Finnish, Enterprise service management, Usability, Mobile

Automatisering allt starkare drivkraft inom Efecte

Posted by Anna-Mari Karhunen on Jun 16, 2017 10:54:11 AM

Den tilltagande digitaliseringen med en ökad mobilitet, ändrade beteenden hos kunder och nya typer av arbetsplatser driver förändringar inom servicedesk-området. ”Det är trender som har tilltaget kraftigt det senaste året”, säger Efectes sverigechef Krister Olsson. 

Read More

Topics: Swedish, Automation

Vad säger Servicedesk forum besökarna om framtida utmaningar

Posted by Anna-Mari Karhunen on Jun 16, 2017 10:53:51 AM

”Fokus går mot den personliga relationen”

Digitalisering, bättre stöd för självbetjäning och en högre grad av automatisering var gemensamma teman hos besökarna på Servicedesk Forum 2017. Vi pratade med tre av dem.

Read More

Topics: Swedish, Event, Service Desk

De 4 viktigaste slutsatserna från Servicedesk forum 2017

Posted by Anna-Mari Karhunen on Jun 16, 2017 10:53:30 AM

Personlig kontakt blir allt viktigare i supportfunktionen. Samtidigt ökar möjligheten att skapa djupa och långsiktiga relationer med hjälp av rätt teknik. Det är två av slutsatserna från Servicedesk Forum 2017.

Read More

Topics: Swedish, Self-service, Event, Service Desk

4 vinkkiä sisäisten ja ulkoisten identiteettien hallintaan

Posted by Johannes Niemi on Jun 12, 2017 7:58:00 AM

Monille organisaatioille identiteetin- ja pääsynhallinta (Identity and Access Management, IAM) on keskittynyt vain oman organisaation sisäisessä käytössä olleisiin järjestelmiin. IT-osasto on huolehtinut niin tilien suojaamisesta kuin salasanojen palauttamisesta, ja käyttäjien tyytyväisyys on pyritty varmistamaan mahdollisimman nopealla vasteajalla. IT-asiantuntijat ovat siis tapelleet aikaa vastaan ratkoen tikettejä mahdollisimman nopeasti, jotta organisaation työntekijät pääsevät jatkamaan työtään. 

Read More

Topics: Finnish, Identity management, IAM, Self-service, Cloud, IoT, Authentication